A A A

Otwarcie sezonu turystycznego 2013 data wydarzenia: 2013-03-27

W dniu 27 marca 2013 roku od godziny 10:00 w niemieckiej części Parku Mużakowskiego będzie miało miejsce otwarcie sezonu turystycznego 2013.
W programie przygotowanym przez zarządcę strony niemieckiej parku znajdą się:
- otwarcie stałej wystawy multimedialnej „Pückler! Pückler? Po prostu brakuje słów...“ znajdującej się w Nowym Zamku - ceny biletów.
- otwarcie historycznego zaplecza ogrodniczego
- otwarcie czasowej wystawy malarstwa i szkła użytkowego.

W tym samym dniu w sąsiadującej z polską częścią parku Łęknicy, w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji odbędzie się prezentacja znaczka turystycznego promującego Park Mużakowski.
Znaczki turystyczne to sposób promocji miejsc atrakcyjnych turystycznie, wyznaczniki szlaków dla turystów oraz swego rodzaju gra dla kolekcjonerów. Stanowią pamiątkę dla osób, odwiedzających miejsce zaprezentowane na znaczku.
Dla kolekcjonerów znaczek z terenu Parku Mużakowskiego jest dużą atrakcją. Jest to pierwszy dwustronny znaczek w całej kolekcji. Ze względu na transgraniczny charakter Parku Mużakowskiego awers znaczka przedstawia charakterystyczny obiekt polskiej strony parku - Wiadukt, natomiast rewers Nowy Zamek w niemieckiej części założenia.
Znaczek dostępny jest tylko w Łęknicy w Punkcie Informacyjnym Stowarzyszenia Geopark Łuk Mużakowa przy wejściu do Parku Mużakowskiego od strony polskiej.
Inicjatorem powstania znaczka była Gmina Łęknica oraz lokalni krajoznawcy.
Więcej informacji na temat znaczków turystycznych znajdą Państwo tu.