A A A

Światowe dziedzictwo

Park Mużakowski, inaczej Park Muskau, która to nazwa jest jego nazwą historyczną, został założony w 1. połowie XIX w. Twórcą parku – pomysłodawcą i autorem koncepcji – był pruski arystokrata, właściciel lokalnych dóbr, książę Hermann von Pückler-Muskau. To jedno z najrozleglejszych historycznych założeń parkowych w Europie, w którym zrealizowany został program kompozycyjny krajobrazowego parku angielskiego, należy do najwybitniejszych osiągnięć europejskiej sztuki ogrodowej.

Dzisiaj przez Park Mużakowski przebiega korytem Nysy Łużyckiej polsko-niemiecka granica. Jego obszar, obejmujący łącznie przeszło 700 ha, podzielony jest asymetrycznie rzeką pomiędzy niemiecki Bad Muskau (Saksonia) i polską Łęknicę (woj. lubuskie). Po niemieckiej stronie znajduje się centralna część założenia z głównymi budynkami, ogrodami i pleasuregroundem (ok. 1/3 historycznej kompozycji), po polskiej zaś rozległy naturalistyczny park (ok. 500 ha). Obie części łączą dwa mosty parkowe, Most Podwójny oraz Most Angielski.

Park Mużakowski, wpisany w malowniczą scenerię doliny Nysy, to swoiste połączenie natury oraz sztuki ogrodniczej. To precyzyjnie przemyślana kompozycja, łącząca elementy naturalne i kulturowe. Dziś intryguje tych, którzy jeszcze go nie znają i zachwyca tych, którzy go już odkryli – bowiem podziwiane parkowe obiekty i miejsca to precyzyjnie dobrane składniki wyimaginowanego świata, to opowieść o pięknie, którą chce nam przekazać jej twórca.

W 2004 r. Park Mużakowski został uznany za dobro Światowego Dziedzictwa UNESCO.


Jego rewaloryzacja jest wspólnym polsko-niemieckim projektem.

Park Mużakowski

Zabytkowy park krajobrazowy o powierzchni 700 ha jest XIX-wiecznym dziełem sztuki ogrodowej położonym na terenie Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”, oraz w samym centrum Geoparku „Łuk Mużakowa”. Park został uznany za dobro Światowego Dziedzictwa UNESCO i jest obecnie największą atrakcją turystyczną regionu oraz obowiązkowym punktem programu wycieczek.

Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa

powstał w 2001 r. by chronić leżącą po polskiej stronie granicy część moreny czołowej w kształcie podkowy - Łuk Mużakowski oraz złożony system fragmentu doliny Nysy Łużyckiej. Park zajmuje powierzchnię 18 200 ha i obejmuje fragmenty pięciu gmin: Tuplice, Trzebiel, Łęknica, Przewóz i Brody.
www.zpkwl.gorzow.pl

Geopark Łuk Mużakowa

obejmuje obszar jednej z najlepiej ukształtowanych moren czołowych w Europie Środkowej - Łuk Mużakowski, znajdującej  się  na terenie dwóch państw: Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczypospolitej Polskiej. Morena  w kształcie podkowy o długości 40 km i szerokości 3-5 km zajmuje powierzchnię 170 km2, z czego w Polsce znajduje się 75 km2.