A A A

Sklep

Park Mużakowski-Muskauer Park. Łęknica/Bad Muskau. Przewodnik. Renata Stachańczyk

Nakład wyczerpany

Wydawca: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków 2009

Oprawa: miękka, foliowana

Format: 235x125 mm

Język: polski

Ilość stron: 124

ISBN:  978-83-929119-0-6


Park Mużakowski, znaczący w skali europejskiej zabytek dziewiętnastowiecznego ogrodnictwa krajobrazowego, wiele lat czekał na przygotowanie do druku polskojęzycznego opracowania, które przynosiłoby zarówno konkretną, profesjonalną wiedzę nt. koncepcji, kompozycji i historii założenia, jak i było popularyzatorskim wydawnictwem zachęcającym do jego odwiedzenia i poznania. Takim opracowaniem jest przewodnik po Parku Mużakowskim. Jego autorka znakomicie zna z autopsji sam park, wraz z jego licznymi problemami konserwatorskimi, jak też od wielu lat z powodzeniem naukowo bada koncepcje kompozycyjne, które legły u podstaw kreacji parku (…). Przygotowana przez nią książka może zostać potraktowana dwojako: jako obszerny przewodnik oferujący cenne wskazówki i informacje turystom zainteresowanym pięknem krajobrazu i historią jego kształtowania, a równocześnie jako krótkie, ale w pełni fachowe i kompetentne zaprezentowanie parku przeznaczone dla architekta krajobrazu, historyka sztuki, botanika i dendrologa. Napisana wartką, bogatą polszczyzną, w dostępny sposób przekazuje informacje. Jej walory to:

·         klarowny i logiczny układ;

·         opis parku z podziałem na stronę zachodnią i wschodnią, wyjaśniający jego charakterystyczną strukturę wynikającą dziś z transgranicznego położenia, koncepcje planistyczne i wzorce, które stanowiły dla nich modele bądź inspiracje, scharakteryzowanie poszczególnych części i obiektów (konsekwentne nazywanych podwójnymi, dwujęzycznymi nazwami – polskimi i oryginalnymi, niemieckimi) z uwzględnieniem ich historii, specyfiki i znaczenia dla całości kompozycji;

·         historia parku wraz z prezentacją barwnej, ekscentrycznej postaci księcia von Pückler-Muskau;

·         kilka propozycji tras zwiedzania parku;

·        praktyczne informacje nt. jego dostępności oraz okolicznych atrakcji, co stanowi dodatkowy walor z punktu widzenia potencjalnego, aktywnego turysty poszukującego ciekawego sposobu spędzenia czasu w tym regionie. Zilustrowanie tekstu mapami i historycznymi widokami parku daje dobre wyobrażenie o tego topografii i oryginalnym wyglądzie (...) 

Wykorzystano fragmenty recenzji dr Anny Oleńskiej, Instytut Sztuki PAN, Warszawa

Cena: 0,00 zł PLN

Mapa Parku

Nakład wyczerpany

Wydawca: Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2012

Format: 410x410mm

Język: Polski, Niemiecki


Cena: 0,00 zł PLN