A A A

Prace archeologiczne w Szkółce dodano: 2017-06-26

Na terenie Szkółki w Parku Mużakowskim, zarządzanym przez NID, rozpoczęto wykonanie archeologicznych badań rozpoznawczych. Zadanie to jest kolejnym etapem projektu pn. „Park Mużakowski – ochrona, rozwój i promocja europejskiego dziedzictwa kultury” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Celem badań jest identyfikacja niezachowanych elementów zagospodarowania terenu, tj. dróg, infrastruktury podziemnej, zabudowy. Badaniami objęte jest ok. 10 ha terenu, tj. połowa powierzchni szkółki, będącej historycznym zapleczem ogrodniczym parku, rozbudowywanym systematycznie od pocz. XIX w. Prace obejmują szeroki zakres, od działań nieinwazyjnych, jak badania metodą magnetyczną, elektrooporową i georadarową, analizy zobrazowań LIDAR i innych materiałów pomocniczych, zdjęć lotniczych, po wykonanie sondaży archeologicznych. Wykonawcą prac jest firma IT MEANTIME sp. z o.o.