A A A

Aktualizacja inwentaryzacji drzew w Szkółce dodano: 2017-07-27

W Szkółce Parku Mużakowskiego trwają prace realizujące założenia projektu pn. Park Mużakowski – ochrona, rozwój i promocja europejskiego dziedzictwa kultury w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Obecnie działania obejmują zadanie „Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji drzewostanu wraz z ekspertyzą dendrologiczną dot. Szkółki oraz opracowanie projektu pielęgnacji i wycinki drzew jako podstawy prac porządkujących drzewostan i ochrony drzew o największej wartości historycznej i przyrodniczej”.

W terenie pracuje zespół specjalistów: architekci krajobrazu, dendrolog oraz arborysta. Architekci krajobrazu wykonują pomiary drzew z naniesieniem sytuacji na aktualną mapę oraz zapisaniem wszystkich parametrów drzew i krzewów w tabelach. Zadaniem specjalisty dendrologa jest określenie i opisanie rzadkich gatunków i odmian występujących na terenie Szkółki. Z dendrologiem współpracuje arborysta, który pobiera z koron wytypowanych drzew  próbki gałązek. Arborysta ponadto typuje drzewa na których niezbędne jest wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych: cięć i wiązań oraz drzewa do wycinki.

Pracami objęty jest cały obszar Szkółki wraz z około 20 metrowym pasem terenu za jej ogrodzeniem, co łącznie stanowi około 26 hektarów. Wykonawcą prac jest Fundacja na rzecz Zabytków i przyrody w Lubuskiem z Zielonej Góry.

więcej zdjęć