A A A

Nowy etap prac archeologicznych dodano: 2017-08-23

W dniu 19 sierpnia 2017 roku rozpoczął się nowy etap archeologicznych badań rozpoznawczych na terenie Szkółki w Parku Mużakowskim (dz. nr 455), realizowanych w ramach projektu pn. Park Mużakowski – ochrona, rozwój i promocja europejskiego dziedzictwa kultury w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020”. Etap II jest etapem badań inwazyjnych, polegających na wykonaniu płytkich przekopów sondażowych. Badania mają odpowiedzieć na pytania dotyczące lokalizacji obiektów architektonicznych znanych z materiałów i przekazów historycznych. Ponadto wykonanych zostanie kilka poszerzonych i pogłębionych wykopów, które mają pozwolić na ocenę stanu technicznego zachowanych fundamentów.

Poza pozostałościami architektury badane będą ślady dróg parkowych – ich przebieg i konstrukcja. Archeolodzy będą również szukać wodociągu prowadzącego z Jeziora Skowronków, którego hipotetyczne istnienie przedstawia historyczny plan projektowy z 1854 roku.

Prace prowadzone będą w terenie do końca września. W dniu 30 września, podczas wydarzenia plenerowego pod nazwą "Jabłoniowy Zawrót Głowy", organizowanego cyklicznie w Szkółce część sondaży zostanie zaprezentowana odwiedzającym gościom.

więcej zdjęć: